Homografiska Museet visar en världsbild där representation, mångfald och variation är nyckeln. Historien har alltid haft en tendens att vara subjektiv beroende på vem som lyssnar och vem som berättar.

Vår kärlek för återberättande ger er detta museum. Vår för allmänheten tillgängliga samling av särskilt unika verk är grunden för vårt museums verksamhet. 

Vi förvaltar, vårdar och utvecklar Homografiska Museets samlingar bestående av artefakter som konst, föremål, dokument och arkivhandlingar som lidelsefullt donerats eller köpts in genom åren. 


Du kan uppleva vår samling i vårt fysiska museum eller på webben. Här har du har tillgång till audioguide, videos och hela vårt museums samling


Historien har alltid varit subjektiv.

Homografiska sommar
Homografiska höst
Homografiska vinter
Homografiska vår