Homografiska Museet visar den världsbild där representation, mångfald och variation är nyckeln. Historien har alltid haft en tendens att vara subjektiv beroende på vem som lyssnar och vem som berättar. Vår kärlek för återberättande ger er detta museum. Vår för allmänheten tillgängliga samling av särskilt unika verk grundar vårt museums verksamhet. 

Vi förvaltar, vårdar och utvecklar Homografiska Museets samlingar bestående av artefakter så som konst, föremål, dokument och arkivhandlingar som lidelsefullt donerats eller köpts in genom åren. 


Du kan uppleva vår samling i vårt fysiska museum eller på webben där du har tillgång till audioguide, videos och hela vårt museums samling. 


Historien har alltid varit subjektiv.

3414F12E-1065-48A0-9090-5BB96F826AE9
125310209_183537753325110_9146905374160292133_o
Screenshot_2020-05-01 Homografiska museet ( homografiska) • Foton och